เกี่ยวกับเรา

จากพี่สู่น้องค่ายเตรียมความพร้อมพยาบาล Pre Nurse Camp

พยาบาลวิชาชีพ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องการการดูแลรักษาพยาบาลคนไข้ เช่น การตรวจเช็คสภาพอาการ เพื่อบันทึกผลให้คุณหมอดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพอาการคนไข้ ค่อยช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ให้กำลังใจ และใช้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาคนไข้

อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องค่อยดูแลรักษาพยาบาลคนไข้และทนต่อแรงกดดันจากที่ทำงานและคนไข้ เพราะคนไข้ส่วนมากจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย พยาบาลจึงต้องทดต่อสภาพแรงกดดันดังกล่าวและเข้าใจคนไข้ว่า คนไข้มีความเครียด ผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลจึงเป็นผู้ที่น่ายกย่อง และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น้อง ๆ ที่สนใจอาชีพพยาบาลลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลายๆ แหล่ง

งานแคมป์ที่รวมความตั้งใจของพี่ๆ พยาบาลที่ต้องการมาสานต่อความฝันให้กับน้องๆ ที่สนใจเรียนเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งได้มีความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาตร์หลายสถาบันเพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมงานมีโควต้าคณะพยาบาลศาตร์ เป็นทางเลือกให้กับตัวเอง

เพื่อให้แคมป์นี้เป็นโอกาส สู่วิชาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งมียังไม่มีงานแคมป์ไหนจัดหาโควตาลักษณะนี้มาก่อน

1. ค่ายนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของพยาบาลวิชาชีพที่อยากถ่ายทอดความรู้ แนะนำแนวทาง ส่งต่อความรู้ให้น้องๆ รุ่นต่อๆไปจึงจัดตั้งค่ายนี้ขึ้นมา ซึ่งได้มีความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาตร์หลายสถาบันเพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมงานมีโควต้าคณะพยาบาลศาตร์เป็นทางเลือกให้กับตัวเอง

2. สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ มัธยมปลาย ที่กำลังจะตัดสินใจ เข้าเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ แนะแนวทาง การเตรียมตัว การอ่านหนังสือ แนวข้อสอบ แนะนำแนวทาง จากรุ่น พี่พยาบาล จากสถาบันต่างๆ ว่าพยาบาลแต่ละที่ เรียนอะไรบ้าง สำหรับให้น้องๆค้นหาตัวเองว่า เหมาะกับการเรียนพยาบาลหรือไม่