Medical Camp

ข่าว และ บทความ


วิธีคำนวณคะแนน พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รอบ Admission

18 Sep 2020 Admin 01 0 ข่าว

การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก

มีด้วยกัน 3 รอบคือ

1.รับตรงเขตพื้นที่ 2.Admission 3.รับตรงอิสระ

 

           

 

รอบที่รับมากที่สุดคือ รอบ 2 หรือรอบ Admission

 

โดยคะแนนที่ใช้ในการคำนวณ    คือคะแนน GPAX O-NET GAT และ PAT2

คิดอัตราส่วนร้อยละ (%) ของ

: GPAX  = 20

: O-NET = 30

: GAT = 20

: PAT2 = 30

 

 

และคำนวนคะแนนรวม = (GPAX x 2000/4 )+( O-NET x 30/5 )+ (GAT x 20/3 )+ (PAT2 x30/3)

มีคะแนนเต็ม 10,000 คะแนน

 

ที่นี้เรามาดูกันว่าอัตราจังหวัดที่คะแนนสูงที่สุดในรอบแอดมิชชั่น สถาบันพระบรมราชชนก

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คือจังหวัดอะไร

 

ปี 2562

 

20 อันดับจังหวัด ที่มีคะแนนสูงสุด ปี 2562

(คะแนนเต็มคือ 10,000)

 

1.จังหวัดอุตรดิตถ์ โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 6,372.33

 

2.จังหวัดพิษณุโลก โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 6,253.77

 

3.จังหวัดกาฬสินธิ์ โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 6,119.33

 

4.จังหวัดบึงกาฬ โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 6,073.13

 

5.จังหวัดแพร่ โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,852.67

 

6.จังหวัดเชียงใหม่ โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,832.77

 

7.จังหวัดนราธิวาส โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,700.07

 

8.จังหวัดกาญจนบุรี โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,724.37

 

9.จังหวัดแม่ฮ่องสอน โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,690.30

 

10.จังหวัดชัยนาท โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,616.13

 

11.จังหวัดปัตตานี โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,575.83

 

12.จังหวัดเชียงราย โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,534.23

 

13.จังหวัดนครศรีธรรมราช โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,534.23

 

14.จังหวัดขอนแก่น โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,490.97

 

15.จังหวัดบุรีรัมย์ โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,484.60

 

16.จังหวัดมหาสารคาม โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,482.37

 

17.จังหวัดสตูล โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,481.77

 

18.จังหวัดตรัง  โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,468.43

 

19.จังหวัดร้อยเอ็ด โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,439.77

 

20.จังหวัดอำนาจเจริญ โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,353.70

และ

จังหวัดนครราชสีมา โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,328.40

จังหวัดสงขลา โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,307.63

จังหวัดอุบลราชธานี  โควตาบุคคลทั่วไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนต่ำสุด 5,207.60

 

ดังนั้นหากน้องๆ คำนวนคะแนนแล้วไม่ถึง “ขั้นต่ำ” ตามนี้ก็มองดูเขตจังหวัดอื่นๆ ต่อไปนะคะ

 

https://www.facebook.com/campprenurse

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น